Rek : BE70 7352 2105 7025 BIC: KREDBEBB --- Bank adres : OKRA MEEUWEN, 3670 Oudsbergen. Klik hier voor contactname.

Historiek
Eind november 1957 kwamen een aantal gepensioneerden van Meeuwen samen om te kijken of het mogelijk was een kristelijke vereniging van gepensioneerden op te richten. Het doel was : nieuw gepensioneerden te helpen met het in orde maken van hun pensioendossier. Nu lijkt dit een overbodige luxe, maar in die tijd was dit niet zo vanzelfssprekend.
Op 12 december 1957 was het eindelijk zo ver. Waarschijnlijk in de pastorie of in de oude zaal van het gemeentehuis, werd de definitieve stichtingsvergadering van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden (KBG) belegd.
Het allereerste bestuur werd gekozen :
Proost : pastoor Michel Geutjens, het voorzitterschap werd waargenomen door Mathijs Paesen, terwijl Jozef Colaers secretaris werd.

Op 01 januari 1958 ging de afdeling officieel van startDe andere bestuursleden die toetraden waren : Duurke Puus, Narke Das, Cillen Thieu, Jeang van Pachterke, Stien van Teng Evens, Janneke Dirkx, Jeangke Sprengers, Jef van Böchenter Jan, Jaak Loof en Jaak Vranken. Daar bleef het natuurlijk niet bij, want tot op vandaag hebben we een 80-tal bestuursleden gekend. Ook bij de leden was het een komen en gaan. Op zeker ogenblik hadden we meer dan 400 leden. Er werd ontzettend veel werk verzet, dit op vrijwillige basis. Zo werden er infovergaderingen, over alle mogelijke onderwerpen, gehouden. Talrijke ééndagsreizen werden er georganiseerd. En niet te vergeten de kaartnamiddagen, dans-en turnlessen, en ook crea- en hobby activiteiten.Voor de sportliefhebbers onder ons werden er : fietstochten, petanquen, aérobic en nordic-walking op het programma gezet. Ons vakantieaanbod ( zowel naar binnen-als buitenland) mogen we zeker niet vergeten. Computercursussen houden ons up to date.Tenslotte wordt er constant aan belangenbehartiging gedaan: we voer(d)en regelmatig actie voor het optrekken van de lagere pensioenen, het welvaartvast maken van alle prensioenen, betaalbare geneesmiddelen, redelijke dagprijzen voor het verblijf in een rusthuis, enz.
Op 17 september 2008 werd met een feestelijke jaarvergadering 50 jaar Trefpunt Meeuwen gevierd.
Vanaf 2006 kreeg onze vereniging de naam OKRA.
Deze naam staat voor OPEN-KRISTELIJK-RESPECTVOL-ACTIEF.

Vanaf het seizoen 2010-2011 neemt Jan GEUNS de verantwoordelijkheid om de fietstochten te leiden. Wij bedanken ERCKEN Hubert die om gezondheids-redenen deze taak (die hij jarenlang uitvoerde) diende te staken.

Op het Kerstfeest 2010 wordt Martin Loos voorgesteld als nieuwe voorzitter.
10 januari 2012: OKRA Trefpunt Meeuwen gaat online.
De initiatiefnemers waren : René Schuer en Freddy Schuddinck.
01 mei 2012 : PEETERS Maria neemt het sekretariaat over van VRIJSEN Louis. Wij bedanken Louis voor ziijn meer dan 20 jaar vrijwillige medewerking als ledenverantwoordelijke en sekretaris.
01 juli 2012 : GEUNS Jan wordt ondervoorzitter.
01 januari 2013 : Twee nieuwe bestuursleden : Durinck Christiane en Jaak Keunen.
01 september 2013 : Onder impuls van Christiane start men met de uitgifte van een plaatselijk OKRA infoblad.

01 januari 2014 : Jaak Keunen geeft zijn ontslag als bestuurslid. 
Leo Schrooten wordt in de bestuurskern opgenomen. Wij wensen hem veel succes toe.
01 januari 2016 : Martin Loos zet een stapje opzij. Hij geeft de functie van voorzitter door. Peeters Maria en Durinck Christiane worden de 2 teamleiders.
Wij danken de voorzitter voor zijn jarenlange inzet en wensen de 2 nieuwe team-leiders succes toe in hun nieuwe functie.  De OKRA verenigingen hebben de intentie om de functies zoals voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester enz. te schrappen. Graag gaat OKRA Trefpunt Meeuwen hierop in. Geuns Jan blijft wel de taak van sportverantwoordelijke op zich nemen.
31 december 2016: Lies Houben en Brigitte Smeets hebben het bestuur verlaten. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor OKRA Meeuwen.
15 januari 2017: Ghislaine Reckers komt onze kern versterken. Veel succes Ghislaine.
Op 11 februari 2017 hebben wij definitief afscheid genomen van  bestuurslid: Mia Knevels †
01 september 2017 : Het bestuur verwelkomt Vanhemel Mia (echtgenote van Vrijsen Louis) als medelid. Van harte welkom Mia.
Op 26 oktober 2017 hebben we definitief afscheid moeten nemen van: Jaak Colaers †
Vanaf 01 januari 2018 houden Maria Peeters en René Schuer de OKRA blog up-to-date.
01 juli 2018 : Wij verwelkomen Housen Helena als bestuurslid.
19 september 2018: OKRA Meeuwen viert feestelijk zijn 60 jaar jubileum.

30 september 2018: Henri Knevels verlaat als pionier van onze afdeling het bestuur. Dank Henri voor je inzet en dit gedurende zoveel jaren.
13 december 2018: Na 6 jaar mede-voorzitsterschap verlaat Christiane Durinck het OKRA team.  We willen Christiane bedanken voor het engagement en ook omdat ze de bezielster was van het OKRA nieuwsfoldertje dat maandelijks wordt bedeeld.