Rek : BE70 7352 2105 7025 BIC: KREDBEBB --- Bank adres : OKRA MEEUWEN, 3670 Oudsbergen. Klik hier voor contactname.

Privacy

- Privacyverklaring ledengegevens

OKRA Meeuwen, p.a. Peeters Maria, Liersstraat 1, 3670 Oudsbergen. 
Bewaart enkel de gegevens (naam, adres, geboortedatum en contactgegevens die ze van u ontvangt bij het afsluiten van uw lidmaatschap. Deze worden opgeslagen in de beveiligde databank van OKRA Meeuwen. Zij worden tot max. 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard. 

De gegevens worden gebruikt voor:

 - De volledige ledenadministratie

 - Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten van onze afdeling

 - De ledenverzekering. Wanneer jij je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan de Teamleader Meeuwen. e-mail: peetema@hotmail.com
- Privacyverklaring gegevens deelnemers activiteiten.

OKRA Meeuwen p.a. Liersstraat 1, 3670 Oudsbergen. 
Bewaart enkel de gegevens (naam en adres, geboortedatum en contactgegevens) die ze van u ontvangt via het inschrijvingsformulier voor de activiteit.

 - Eveneens de verslagen van de ingerichte activiteiten en foto’s die bij deze gelegenheid genomen worden. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand. De gegevens worden max. 2 jaar bewaard, de foto’s blijven in het archief.

 - De gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van uitnodigingen van de activiteiten die OKRA Meeuwen organiseert, voor eventuele publicaties en voor de verzekering van de activiteit. Wanneer jij je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via e-mail aan peetema@hotmail.com.

 - Je gaat akkoord dat de foto’s waar jij op staat gebruikt worden voor publicatie. 


Mocht je hiermee niet akkoord gaan, dan moet je dit schriftelijk meedelen aan de teamleader: Peeters Maria, Liersstraat 1, 3670 Oudsbergen

OKRA Meeuwen, Liersstraat 1, 3670 Oudsbergen, verklaart hierbij de Europese verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.